วันที่ 4 ตุลาคม 2562 มทร.อีสาน ได้จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเทศกาลหุ่นฟางโคราช โดยจากที่ประชุมเห็นชอบให้มีการจัดตลาด Green Marget ขึ้น ซึ่ง มทร.อีสาน ได้เล็งเห็นถึงการสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนโดยรอบศูนย์หนองระเวียง จึงเปิดโอกาสให้คนในชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ รอบรั้วศูนย์หนองระเวียง ได้นำสินค้า/ผลิตภัณฑ์ชุมชนเข้ามาขายภายในตลาด เพื่อเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจจากฐานราก เป็นการทำงานร่วมกับชุมชนอย่างแท้จริง รวมถึงการนำผลิตภัณฑ์ของ มทร.อีสาน เข้าไปขายร่วมด้วย ทั้งนี้ตลาดดังกล่าว จะเปิดตัวโดยใช้ชื่อตลาดว่า “ตลาดระเวียง.ดา” ซึ่งจะเริ่มเปิดขายวันแรก ในวันที่ 5 ตุลาคม 2562 ณ มทร.อีสาน ศูนย์หนองระเวียง ต.หนองระเวียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

จิตสุภา ประหา /ข่าว

More from my site