วันที่ 3 ตุลาคม 2562 ที่ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมสีมาธานี อาจารย์สรวิศ ต.ศิริวัฒนา ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นผู้แทนอธิการบดีฯ พร้อมด้วยนางพวงพกา จันทร์พรม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และ นางสาวอภิรฎี ไชยบุตร หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมพิธีแถลงข่าวการแข่งขันกีฬานักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สาธรเกมส์)

สำหรับกีฬา “สาธรเกมส์” จะจัดวันที่ 21-30 ตุลาคม 2562 โดยจะมีนักกีฬาจากโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประมาณ 12,000 คน จาก 20 จังหวัดในภาคอีสาน และใช้สนามกีฬากลาง มทร.อีสาน เป็นสนามแข่งขันกรีฑา และอาคารอเนกประสงค์ (โรงยิม) เป็นสนามแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอล

ทั้งนี้ในการแถลงข่าว มีการประชาสัมพันธ์และแจกแผ่นพับแนะนำแหล่งท่องเที่ยวใน จ.นครราชสีมา โดยมี หุ่นฟาง ศูนย์หนองระเวียง เป็นสถานที่แนะนำให้ไปท่องเที่ยวอีกด้วย

จึงขอประชาสัมพันธ์เพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับผู้ที่จะไปเที่ยวชมหุ่นฟางที่หนองระเวียง และนักกีฬาที่จะใช้สนามกีฬาของ มทร.อีสาน ระหว่างวันที่ 21-30 ตุลาคม 2562 ต่อไป

อาจารย์สรวิศ ต.ศิริวัฒนา /ข่าว-ภาพ
จิตสุภา ประหา /เรียบเรียง เผยแพร่