วันที่ 2 – 3 ตุลาคม 2562 ตัวแทนจาก BTEC โดย คุณ Viv Howells และ คุณวรรณกร มูลคำ จากบริษัท Pearson ได้เดินทางไปยังที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร และวิทยาเขตสุรินทร์ เพื่อติดตามผลและให้คำปรึกษาอาจารย์ในแต่ละหลักสูตร

จิตสุภา ประหา /ข่าว
ศูนย์ศึกษานานาชาติ /ภาพ