วันที่ 2 ตุลาคม 2562 มทร.อีสาน ได้ลงนามทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ วิทยาลัยเทคนิคลาว – เยอรมัน และ บริษัท กลุ่มดวงเจริญ พัฒนาก่อสร้าง จำกัด จาก สาธาณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารสำนักงานกิจการสภามหาวิทยาลัย มทร.อีสาน โดยมีผู้ร่วมลงนาม ได้แก่ ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน คุณคำสะไหว ย่อมมีละวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลาว – เยอรมัน และ คุณคำผาย ลีลาซา ประธานบริษัทกลุ่มดวงเจริญ พัฒนาก่อสร้าง จำกัด โดยการทำความร่วมมือในครั้งนี้สืบเนื่องจากที่คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน ได้เข้าร่วมการประชุมความร่วมมือทางวิชาการกับ วิทยาลัยเทคนิคลาว – เยอรมัน และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของ Pneumatic และ Electro Pneumatic ของ บริษัทดวงเจริญพัฒนาคอนสตรัคชั่นกรุ๊ป จำกัด เมื่อวันที่ 4-6 กันยายน ที่ผ่านมา โดยมีเป้าหมายเพื่อการจัดทำหลักสูตรที่มีความถูกต้องและเหมาะสมกับการเรียนการสอนด้านจักรกลหนัก ทั้งนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน ได้นำทั้ง 2 หน่วยงาน เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนด้านจักรกลหนัก ที่วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ ณ มทร.อีสาน ศูนย์หนองระเวียง อีกทั้งร่วมกันจัดทำ work shop โครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลหนัก และประสานงานหลักสูตร ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มทร.อีสาน

จิตสุภา ประหา /ข่าว
พลกฤต จารัตน์ /ภาพ

More from my site