วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ผู้บริหาร และบุคลากร มทร.อีสาน พร้อมใจกันมาร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์ ในการเดินทางเข้ารับตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ วันแรก ที่ มทร.อีสาน นครราชสีมา ในการนี้ ผศ.ณรงค์ ได้ให้นโยบายการทำงานไว้ว่า “เราบุคลากรมหาวิทยาลัยทุกคน ต้องเป็นผู้ให้บริการที่ดี สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับนักศึกษา ซึ่งแม้ว่าผมมารับตำแหน่งในฐานะรองอธิการบดีฝ่ายบริหารในครั้งนี้ ผมก็มาทำหน้าที่แบบผู้ให้บริการ มากกว่าเป็นผู้ควบคุม” ทั้งนี้บรรยากาศการต้อนรับเป็นไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง

จิตสุภา ประหา /ข่าว
ไพฑูรย์ เคนท้าว /ภาพ

More from my site