บุคลากร มทร.อีสาน พร้อมใจต้อนรับ ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์ ในการเข้ารับตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริหารฯ อย่างอบอุ่น

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 […]

นักวิจัย มทร.อีสาน สานพลังครู และภาคีอนุรักษ์เมืองพิมายสู่การจัดนิทรรศการในงาน “เทศกาลเที่ยวพิมาย 2562”

วันที่ 25 กันยายน 25 […]

นักวิจัย มทร.อีสาน นำภาคีอนุรักษ์เมืองพิมายพบปะเรียนรู้กับภาคีคนรักเมืองสงขลา เร่งขับเคลื่อนเมืองเก่าสงขลาจาก “มรดกชาติ” ก้าวสู่ “มรดกโลก”

วันที่ 21-22 กันยายน […]

นักวิจัย มทร.อีสาน นำภาคีอนุรักษ์เมืองพิมาย ศึกษาเรียนรู้โดยตรงกับภาคีอนุรักษ์เมืองปีนัง เมืองมรดกโลก มาเลเซีย

หลังจากที่นักวิจัย ม […]