นวัตกรรมกระบวนการเตรียมเส้นไหมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไหมพื้นเมือง คว้ารางวัล “ผลงานวิจัยดีเด่น” จากเวทีนำเสนอผลงานด้านการวิจัยเพื่อชุมชน

โครงการวิจัย เรื่อง […]

มทร.อีสาน ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากกองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง ในการมาติดตามความเรียบร้อยการเตรียมพื้นที่รับเสด็จ วันที่ 29 พ.ย. นี้

วันที่ 28 ตุลาคม 256 […]

ประชุมติดตามการเตรียมพร้อม เฝ้าฯรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับผู้นำชุมชนรอบศูนย์หนองระเวียง

วันที่ 24 ตุลาคม 256 […]