คณะวิศวะฯ มทร.อีสาน ดูงานบริษัทชั้นนำในไทย เตรียมนำมาพัฒนาหลักสูตรและจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลหนัก

วันที่ 25 – 26 […]