วันที่ 25 กันยายน 2562 ณ ศูนย์หนองระเวียง มทร.อีสาน ผศ.ดร.เอนก เจริญภักดี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและโครงการพิเศษ ผศ.นัฐวุฒิ ทิพย์โยธา ผู้ช่วยอธิการบดี และ อาจารย์บุญเกิด ศรีสุขา อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มทร.อีสาน ได้ให้การต้อนรับทีมงานจากรายการ เช้านี้…ที่หมอชิต ในการมาถ่ายทำรายการสำหรับออกอากาศ วันที่ 30 กันยายน 2562 ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับงาน เทศกาลหุ่นฟางโคราช ที่ มทร.อีสาน ร่วมกับ วัฒนธรรมจังหวัดนคราชสีมา และ นครราชสีมา จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชน และประชาชนได้มีโอกาสในการเรียนรู้ และสร้างสรรค์งานศิลปะในประติมากรรมหุ่นฟางร่วมสมัย โดยได้จัดการประกวดหุ่นฟาง ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับประชาชนทั่วไป ประกวดในหัวข้อ “ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์” ผ่านการคัดเลือกจำนวน  10 ทีม และ ระดับอุดมศึกษา ประกวดในหัวข้อ “บรรพชีวินถิ่นโคราช”  ผ่านการคัดเลือกจำนวน 8 ทีม โดยผลงานหุ่นฟางทั้งหมด 18 ทีมนี้ จะจัดแสดงไว้ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายนนี้ เป็นต้นไป จนถึงเดือนธันวาคม 2562 ณ ศูนย์หนองระเวียง มทร.อีสาน เพื่อพัฒนาพี้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของจังหวัดนครราชสีมา พร้อมเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมฟรี  นอกจากนี้งาน “เทศกาลหุ่นฟางโคราช” ยังเป็นกิจกรรมหนึ่งในการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการที่จังหวัดนครราชสีมาจะเป็นเจ้าภาพจัดงาน มหกรรมศิลปะนานาชาติ Thailand Biennale, Korat 2020 ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเดือน ธันวาคม 2563 ถึง มีนาคม 2563

ทั้งนี้ มทร.อีสาน จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมติดตามชมรายการ เช้านี้…ที่หมอชิต ในเช้าวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 06.00 – 07.00 น.

จิตสุภา ประหา /ข่าว
วารุณี กิตติสุทธิ์ /ภาพ