วันที่ 26 กันยายน 2562 ชมรมพุทธศาสตร์ มทร.อีสาน ร่วมกับ ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร มทร.อีสาน และ ชมรมท่องเที่ยว จัดกิจกรรมตักบาตรมหากุศลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี ณ บริเวณลานธรรม (พระพุทธนพรัตน์สัตถาสีมามงคลพิสุทธิ์) โดยได้รับเมตตาจาก พระครูวินัยธร สันติพงศ์ สุขิตโต วัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพจน์ วัชโรภากุล ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในงานตักบาตร พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมทำบุญกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งข้าวสารอาหารแห้งต่าง ๆ ที่ผู้ใจบุญทั้งหลายนำมาใส่บาตรในครั้งนี้ ทางชมรมผู้จัดกิจกรรมจะนำส่งต่อให้แก่ชาวบ้านผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานีต่อไป

จิตสุภา ประหา /ข่าว
ชมรมพุทธศาสตร์ มทร.อีสาน /ภาพ