วันที่ 24 กันยายน 2562 ผศ.ดร.ณัฐพงษ์ พร้อมจิตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วยบุคลากร มทร.อีสาน เป็นผู้แทน ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน ร่วมพิธีอัญเชิญโล่พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำ การแข่งขันฟุตบอลประเพณีชิงโล่พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ครั้งที่ 51 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
โดยสืบเนื่องจากที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีชิงโล่พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ครั้งที่ 51 ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2562 ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และผลการแข่งขันปรากฏว่า เสมอกัน 0 : 0 ประตู ซึ่งทำให้ไม่มีทีมใดเป็นผู้แพ้และผู้ชนะในการแข่งขันครั้งนี้ จึงจำเป็นต้องเสี่ยงทายว่าฝั่งใดจะได้สิทธิ์ครองโล่พระราชทานฯ ก่อนเป็นจำนวน 6 เดือน โดยจากระเบียบการครองโล่นั้นทีมที่ชนะการเสี่ยงทายได้ครองโล่พระราชทานฯ ซึ่งผู้ชนะการเสี่ยงทายคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยได้ครองโล่ครบกำหนดระยะเวลาเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 และสำหรับวันที่ 24 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จึงได้นำผู้แทนร่วมพิธีอัญเชิญโล่พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ กลับมาประดิษฐาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ต่อไปอีก 6 เดือน

จิตสุภา ประหา /ข่าว
ไพฑูรย์ เคนท้าว /ภาพ

More from my site