มทร.อีสาน ได้รับเกียรติบัตร ระดับทองแดง จากโครงการ “ชุมชนคนทำดี ปฏิบัติการดี ผู้ก่อมลพิษ ไม่สร้างมลพิษ” ประจำปี 2562

วันที่ 23 สิงหาคม 25 […]

มทร.อีสาน เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันที่ 21 กันยายน 25 […]