วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ ร่วมกับ ศูนย์วัฒนธรรม มทร.อีสาน และ ชมรมจิตอาสา เปิดจุดรับบริจาคสิ่งของ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยจัดตั้งจุดรับบริจาค บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยฯ จึงขอเขิญชวนผู้บริหาร บุคลากร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตลอดจนประชาชนชาวโคราช ร่วมบริจาคเงิน หรือสิ่งของ เพื่อนำไปช่วยเหลือครอบครัวของนักศึกษา มทร.อีสาน ที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งประสบภัยในครั้งนี้ รวมถึงนำไปช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยอื่น ๆ ในพื้นที่ ทั้งนี้ชมรมจิตอาสา จะมีการกำหนดวันลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไป

วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ /ข่าว – ภาพ
จิตสุภา ประหา / เรียบเรียง เผยแพร่

More from my site