วันที่ 10 – 19 กันยายน 2562 มทร.อีสาน นำโดย ศ.(พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัย เดินทางเข้าศึกษาดูงานวิทยาลัยเทคนิค หรือ “KOSEN” (高専) ณ ประเทศญี่ปุ่น

โดย อธิการบดี มทร.อีสาน กล่าวว่า “สถาบันยานยนต์แห่ง มทร.อีสาน (RMUTI Automotive Institute) เป็นอีกหนึ่งสถาบันเฉพาะทางที่ทางสภามหาวิทยาลัยฯ ให้ความสนใจที่จะจัดตั้งขึ้นเพื่อตอบโจทย์ 10 อุตสาหกรรมหลักของรัฐ โดยจะมีความร่วมมือกับ Naganihon Autmotive College (NAC) ประเทศญี่ปุ่น โดยยึดการเรียนการสอนแบบ KOSEN เป็นหลัก ซึ่งจะมุ่งเปิดสอนใน 3 กลุ่ม คือ ระบบยานยนต์ปัจจุบัน ระบบยานยนต์ในอนาคต และช่างซ่อมบำรุงรถแข่ง โดยหลังการเยี่ยมชมดูงานในครั้งนี้ ทั้ง มทร.อีสาน และ NAC จะเร่งลงนามความร่วมมือให้เร็วที่สุด”

จิตสุภา ประหา /ข่าว
ข้อมูลจาก : https://www.facebook.com/viroj.limkaisang