วันที่ 17 กันยายน 2562รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน พร้อมผู้บริหารและคณาจารย์สาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล และบุคลากรศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม ได้ร่วมหารือกับผู้จัดการบริษัท กรุงธน-ไทยโปรดักส์ จำกัด จังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นบริษัทผลิตหมอนรองรางรถไฟ

ในความเป็นไปได้ของการร่วมมือทางวิชาการทางด้านการจัดตั้งศูนย์ทดสอบสมบัติทางกลของหมอนรองรางรถไฟและการพัฒนากระบวนการผลิตหมอนรองรางรถไฟ รวมถึงการวิจัย การจัดการเรียนการสอน และสหกิจศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตหมอนรองรางรถไฟและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบรางในอนาคต

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน /ข่าว-ภาพ
จิตสุภา ประหา ประชาสัมพันธ์ /เรียบเรียง เผยแพร่

More from my site