วันที่ 17 กันยายน 2562 ผศ.ดร.เอนก เจริญภักดี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและโครงการพิเศษ มทร.อีสาน พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร จากวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ สภานักศึกษา ชมรมจิตอาสา และ นักศึกษา มทร.อีสาน เดินทางไปส่งมอบเงินบริจาค สิ่งของเครื่องใช้ และเครื่องอุปโภค-บริโภค ที่ได้จากน้ำใจพี่น้องประชาชนชาวโคราช โดยมอบให้กับตัวแทนชาวบ้านผู้ประสบภัยผ่านเทศบาลตำบลหินกอง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด และเทศบาลตำบลกู่กาสิงห์ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

จิตสุภา ประหา /ข่าว
ข้อมูลจาก https://www.facebook.com/kong.kitipong และ https://www.facebook.com/rmutiSC

More from my site