วันที่ 14 – 15 กันยายน 2562 ณ ศูนย์หนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) มีงาน “เทศกาลหุ่นฟางโคราช” ซึ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่ 10 กันยายนที่ผ่านมา ด้วยความร่วมมือของ มทร.อีสาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา และ จังหวัดนครราชสีมา ในการรวมพลังกันจัดกิจกรรมให้ประชาชนและนักศึกษาเข้าร่วมประกวดผลงานศิลปะด้วยการใช้ฟางข้าวเป็นส่วนประกอบหลัก ซึ่งได้ผลงานทั้งสิ้น 18 ผลงาน และนำมาจัดแสดงในเทศกาลหุ่นฟางโคราช ณ ศูนย์หนองระเวียง มทร.อีสาน

โดย “เทศกาลหุ่นฟางโคราช” หลังจากที่ได้เปิดตัวไปนั้น ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้าชมงานอย่างต่อเนื่องเป็นจำนวนมาก ซึ่งทาง มทร.อีสาน เปิดให้เข้าชมทุกวัน จันทร์ – อาทิตย์ เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยที่ผ่านมาพบว่าในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ (เสาร์ – อาทิตย์) จะมีนักท่องเที่ยวสนใจเข้าชมงานมากกว่าวันธรรมดา (จันทร์ – ศุกร์) ซึ่งเฉพาะในสัปดาห์นี้มียอดคนเข้าชมงานจำนวนกว่าหลายหมื่นคน ซึ่งทาง มทร.อีสาน ได้มีการบริหารจัดการในส่วนต่าง ๆ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเพิ่มสูงขึ้นอีกในอนาคต โดยในเบื้องต้นได้มีการจัดทำคู่มือเที่ยวงานฉบับย่อเผยแพร่ผ่านทางเฟซบุ๊ก มทร.อีสาน – RMUTI ให้แก่ผู้สนใจได้ศึกษาและทำความเข้าใจก่อนไปเที่ยวงาน รวมถึงได้มีการรวมพลังนักศึกษาจิตอาสาเข้าไปร่วมเก็บขยะภายในบริเวณงานเพื่อความสะอาดและความสวยงามของพื้นที่ นอกจากนี้ได้มีการรับบริจาคเงินสมทบทุนในการบำรุงหุ่นฟาง เพื่อให้หุ่นฟางที่จัดแสดงยังคงสวยงามตามสภาพเดิมตลอดระยะเวลา 6 เดือน สำหรับเจ้าหุ่นฟางทั้งหมด 18 ผลงานนี้ นอกจากจะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเมืองโคราชให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมแล้ว จากนี้จะถูกจัดแสดงอยู่ภายในงาน การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 10 ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ปี 2562 ซึ่งจัดโดย โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ มทร.อีสาน ในระหว่างวันที่ 29 พ.ย. – 5 ธ.ค. 62 อีกด้วย

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถเข้าชมหุ่นฟางได้ที่ งานเทศกาลหุ่นฟางโคราช ณ ศูนย์หนองระเวียง มทร.อีสาน ต.หนองระเวียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ในวันจันทร์ – อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 044233000

จิตสุภา ประหา /ข่าว
คณะทำงานหุ่นฟาง มทร.อีสาน /ภาพ

More from my site