วันที่ 12 กันยายน 2562 ณ หอประชุมวทัญญู ณ ถลาง มทร.อีสาน นครราชสีมา กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กระทรวงวัฒนธรรม จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ มทร.อีสาน และภาคีเครือข่าย จัดโครงการศิลปินแห่งชาติ สืบศาสตร์ สานศิลป์ เปิดประตูสู่เมืองศิลปะ หรือ ศิลปินแห่งชาติสัญจร 2562 โดยได้รับเกียรติจาก คุณหญิงปัทมา สีสวัสดิ์ตระกูล ประธานกรรมการกองทุนส่วเสริมงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงาน พร้อมทั้งมี ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์ ดุจจานุทัศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวต้อนรับ และ ดร.กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการ โดยโครงการนี้จัดขึ้ันเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ครูอาจารย์และประชาชนทั่วไป รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาคและระดับชาติ ได้เรียนรู้สืบสานมรดกวัฒนธรรม และได้รับการถ่ายทอดมรดกภูมิปัญญาจากศิลปินแห่งชาติ พัฒนาทักษะและต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านศิลปะ โดยโครงการศิลปินแห่งชาติ ในปี 2562 กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้กำหนดจัดขึ้นทั้งหมด 5 ครั้ง โดยการจัดที่ มทร.อีสาน นับเป็นครั้งที่ 5 ซึ่งทางมหาวิทยาลัยยินดีเปิดพื้นที่ให้เยาวชนและประชาชนได้เรียนรู้และสร้างสรรค์งานศิลปะให้เกิดขึ้นในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านศิลปะให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป

          ซึ่งโครงการดังกล่าวมีการแบ่งฐานกิจกรรม จำนวน 11 ฐานกิจกรรม ดังนี้
1.ฐานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะ สู่บุคลากรทางการศึกษา
2.ฐานศิลปะเทคนิคจิตรกรรม
3.ฐานศิลปะเทคนิคภาพพิมพ์
4.ฐานศิลปะเทคนิคสร้างสรรค์สื่อผสม
5.ฐานศิลปะเทคนิคประติมากรรม
6.ฐานศิลปะสถาปัตยกรรม
7.ฐานศิลปะเทคนิคศิลปะผ่านเลนส์
8.ฐานศิลปะการสร้างสรรค์งานวรรณศิลป์ เรื่องสั้น
9.ฐานศิลปะการสร้างสรรค์งานวรรณศิลป์ กวีนิพนธ์
10.ฐานศิลปะการสร้างงานศิลปะการแสดง การร้องเพลงลูกทุ่ง – เพลงไทยสากล
11.ฐานศิลปะการสร้างงานศิลปะการแสดง การแสดงนาฏศิลป์

จิตสุภา ประหา /ข่าว
ไพฑูรย์ เคนท้าว /ภาพ