สวธ. จัดงาน “ศิลปินแห่งชาติ สืบศาสตร์ สานศิลป์ เปิดประตูเมืองย่าโม ปั้นศิลปินรุ่นเยาว์ สานฝันสู่เมืองศิลปะ” ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 ณ มทร.อีสาน

วันที่ 12 กันยายน 25 […]