วันที่ 10 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ร่วมกับสำนักงานจังหวัดนครราชสีมา และ วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา กระทรวงวัฒนธรรม จัดพิธีมอบรางวัลและเปิดงาน “เทศกาลหุ่นฟางโคราช”  ณ ศูนย์หนองระเวียง มทร.อีสาน ต.หนองระเวียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรี นิรันดร์ ดุจจานุทัศน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยนายไชยนันท์ แสงทอง ผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน และมี ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน กล่าวต้อนรับประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติ

การจัดงาน “เทศกาลหุ่นฟางโคราช” มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชน และประชาชนได้มีโอกาสในการเรียนรู้ และสร้างสรรค์งานศิลปะในประติมากรรมหุ่นฟางร่วมสมัย โดยได้จัดการประกวดหุ่นฟาง ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับประชาชนทั่วไป ประกวดในหัวข้อ “ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์” ผ่านการคัดเลือกจำนวน  10 ทีม และ ระดับอุดมศึกษา ประกวดในหัวข้อ “บรรพชีวินถิ่นโคราช”  ผ่านการคัดเลือกจำนวน 8 ทีม โดยผลงานหุ่นฟางทั้งหมด 18 ทีมนี้ จะจัดแสดงไว้ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายนนี้ เป็นต้นไป จนถึงเดือนธันวาคม 2562 ณ ศูนย์หนองระเวียง มทร.อีสาน เพื่อพัฒนาพี้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของจังหวัดนครราชสีมา พร้อมเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมฟรีทุกวัน  นอกจากนี้งาน “เทศกาลหุ่นฟางโคราช” ยังเป็นกิจกรรมหนึ่งในการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการที่จังหวัดนครราชสีมาจะเป็นเจ้าภาพจัดงาน มหกรรมศิลปะนานาชาติ Thailand Biennale, Korat 2020 ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเดือน ธันวาคม 2563 ถึง มีนาคม 2563 นายไชยนันท์ แสงทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา กล่าว

ด้าน ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน กล่าวต่อว่า มทร.อีสาน ยิ่งดีอย่างยิ่งที่จังหวัดนครราชสีมา ได้เลือกพื้นที่ศูนย์หนองระเวียง มทร.อีสาน เพื่อจัดงาน “เทศกาลหุ่นฟางโคราช” ในครั้งนี้  ซึ่งพื้นที่ของศูนย์หนองระเวียง มทร.อีสาน เป็นพื้นที่จัดการศึกษารองรับการขยายตัวของมหาวิทยาลัย มีเนื้อที่รวม 2,500 ไร่ โดยได้รับมอบจากประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง 3 ตำบล เพื่อใช้ประโยชน์ในการทำพื้นที่การศึกษาและสาธารณะประโยชน์  จากนั้นทางมหาวิทยาลัยก็ได้มีการพัฒนาพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งที่เป็นพื้นที่ป่ามีพันธุ์ไม้หลากหลายชนิดสมควรแก่การอนุรักษ์ไว้ ทางมหาวิทยาลัยจึงได้ขอสนองพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทูลเกล้าฯ ถวายพื้นที่จำนวน 1,000 ไร่ เข้าเป็นส่วนหนึ่งของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และนอกจากนี้ในพื้นที่ส่วนอื่น ทางมหาวิทยาลัยได้มีการสร้างอาคารเรียนด้านการเกษตร ระบบราง และด้านอุตสาหกรรมการบิน พร้อมทั้งได้สร้างอาคาร 5,000 ที่นั่ง เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการจัดงานการประชุมต่างๆ ทั้งระดับประเทศและระดับโลก รวมถึงการจัดพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยในอนาคตอีกด้วย

จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม การประยุกต์ใช้ต้นทุนทางศิลปะ ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดและยั่งยืน อย่างเช่นกิจกรรมในวันนี้ นับเป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งที่แสดงถึงความเป็นเมืองศิลปะของโคราช และความพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพในการจัดมหกรรมศิลปะนานาชาติ Thailand Biennale, Korat 2020 อย่างแท้จริง  ว่าที่ร้อยตรี นิรันดร์ ดุจจานุทัศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวปิดท้าย

สำหรับกิจกรรมในพิธีมอบรางวัลและเปิดงาน “เทศกาลหุ่นฟางโคราช” มีการแสดงศิลปวัฒนธรรม ของนักศึกษาชมรมดนตรีพื้นถิ่นอีสาน​ จาก มทร.อีสาน การประกาศรางวัลและมอบรางวัลแก่ผู้เข้าประกวดหุ่นฟางทั้ง 18 ทีม ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยมีผลการประกวดหุ่นฟาง ดังนี้

ระดับอุดมศึกษา

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (หนอน)

รางวัลดีเด่น 3 รางวัล ได้แก่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (ช้างสเตโกดอน) มหาวิทยาลัยทักษิณ (คางคก) และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (กระทิง)

รางวัลชมเชย 4 รางวัล ได้แก่ มหาวิทยาลัยบัณฑิตพัฒนศิลป์ (เปลือกหอย) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (กิ้งก่า) มหาวิทยาลัยศิลปากร (แมวสีสวาด) และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (ปลาโบราณ)

ระดับประชาชนทั่วไป

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา (ดอกบัว)

รางวัลดีเด่น 3 รางวัล ได้แก่  องค์การบริการส่วนตำบลหนองระเวียง (ไก่) ทีมนครฟาง (ซุปเปอร์บัฟ) และ ทีมหุ่นไล่กา (หุ่นไล่กา)

รางวัลชมเชย 4 รางวัล ได้แก่ สำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเล (ควายเขาเล) องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา (ควายไถนา) องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง (ม้า) สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม (ม้าทรอย) ทีมสุ่ม (สุ่ม) และ ทีมก้อนฟาง (หมูบิน)

นอกจากนี้ มทร.อีสาน จะจัดแสดงหุ่นฟางทั้งหมดไว้ที่ ศูนย์หนองระเวียง มทร.อีสาน ต.หนองระเวียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยจะเปิดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของชาวโคราช ทุกคนสามารถเข้าชมได้ฟรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงช่วงเดือนธันวาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ทุกวัน จันทร์ – อาทิตย์ สอบถามรายอะเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มทร.อีสาน โทร. 044233000

จิตสุภา ประหา /ข่าว
พลกฤต จารัตน์ /ภาพ

More from my site