วันที่ 6 กันยายน 2562 มทร.อีสาน จัดงานเปิดโลกแห่งการเรียนรู้…สู่บ้าน มทร.อีสาน ครั้งที่ 7 Open House 2019 ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 5 – 6 กันยายน 2562 ณ หอประชุมวทัญญู ณ ถลาง และที่คณะต่าง ๆ ภายใน มทร.อีสาน โดยกิจกรรมภายในงาน สำหรับในหอประชุมวทัญญู ณ ถลางได้มีการจัดนิทรรศการของวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ แนะนำหลักสูตรต่าง ๆ ของทุกสาขาวิชาที่เปิดสอน สถาบันระบบรางแห่ง มทร.อีสาน และ สถาบันอุตสาหกรรมการบิน แห่ง มทร.อีสาน รวมถึงมีการจัดงานภายในคณะ ทั้ง 4 คณะ ประกอบด้วย คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ และ คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม นอกจากนี้มีการเปิดรับสมัครโควตารอบ Open House แบบไม่จำกัดอีกด้วย ซึ่งผู้ที่จะมีสิทธิ์สมัครได้ต้องเป็นไปตามเกณฑ์คุณสมบัติตามที่คณะ/สาขาวิชานั้น ๆ กำหนดไว้ พร้อมทั้งมีเกมกิจกรรมให้ร่วมสนุกเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ มทร.อีสาน ได้รับความสนใจจากนักเรียนทั่วทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมงานกว่า 5,300 คน และมีโรงเรียนที่สนใจมาร่วมงานกว่า 100 โรงเรียน โดยจากการสอบถามนักเรียนที่มาร่วมงานในเบื้องต้นพบว่า หลายคนมีความสนใจที่จะเข้าศึกษาต่อที่ มทร.อีสาน ซึ่งได้ยื่นใบสมัครโควตารอบ Open House ตามคณะที่ชอบเรียบร้อยแล้ว และหลังจากนี้จะมาสอบข้อเขียนอย่างแน่นอน เหตุผลเพราะรู้สึกชอบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนที่น่าสนใจและมีเครื่องมืออุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย อีกทั้งมางานครั้งนี้ก็ได้รับการต้อนรับจากรุ่นพี่ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี รู้สึกว่าได้ความรู้และสนุกสนานอย่างมาก

จิตสุภา ประหา /ข่าว
ไพฑูรย์ เคนท้าว /ภาพ

More from my site