วันที่ 5 กันยายน 2562 มทร.อีสาน จัดงาน Open House 2019 เปิดโลกแห่งการเรียนรู้…สู่บ้าน มทร.อีสาน ครั้งที่ 7 ณ หอประชุมวัทัญญู ณ ถลาง มทร.อีสาน รวมถึงมีการจัดงานภายในคณะ ทั้ง 4 คณะ ประกอบด้วย คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ และ คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม ซึ่งสำหรับวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ สถาบันระบบรางแห่ง มทร.อีสาน และ สถาบันอุตสหกรรมการบิน แห่ง มทร.อีสาน ได้มีการจัดนิทรรศการอยู่ภายในหอประชุมวทัญญู ณ ถลาง โดยภายในงานมีการแนะนำหลักสูตรต่าง ๆ ของทุกสาขาวิชาที่เปิดสอน นอกจากนี้มีการเปิดรับสมัครโควตารอบ Open House แบบไม่จำกัดอีกด้วย ซึ่งผู้ที่จะมีสิทธิ์สมัครได้ต้องเป็นไปตามเกณฑ์คุณสมบัติตามที่สาขาวิชานั้น ๆ กำหนดไว้ พร้อมทั้งมีเกมกิจกรรมให้ร่วมสนุกเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ มทร.อีสาน ได้รับความสนใจจากนักเรียนทั่วทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมงานกว่า 3,500 คน และมีโรงเรียนที่สนใจมาร่วมงานกว่า 100 โรงเรียน

จิตสุภา ประหา /ข่าว
พลกฤต จารัตน์ /ภาพและวิดีโอ

More from my site