วันที่ 3 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมกับ จังหวัดนครราชสีมา และภาคีเครือข่าย จัดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาตินครชัยบุรินทร์ ครั้งที่ 2  ณ ห้างสรรพสินค้า The  Mall นครราชสีมา โดยมี ผศ.ดร.ณัฐพงษ์ พร้อมจิตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มทร.อีสาน เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งมี ดร.โสภณ ผลประพฤติ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะศิลปกรรมและออกแบบอุสาหกรรม มทร.อีสาน กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกัยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาอุตสาหกรรมารท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหม โครงการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ โดยมีเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาทักษะความสามารถในการสร้างภาพยนตร์สั้นเพื่อส่งเสริมการท่องที่ยวให้แก่เยาวชนในจังกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ โดยจะได้เยาวชนผู้มีความสามารถในการสร้างภาพยนตร์ รวมถึงผลงานภาพยนตร์เพื่อการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้และดึงดูดความสนใจแก่กลุ่มนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป ซึ่งกิจกรรมการประกวดภาพยนตร์สั้นส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดนครชัยบุรินทร์ มีการอบรมเยาวชนทั้ง 4 จังหวัด ของนครชัยบุรินทร์ และได้มีการอบรมผ่านไปเมื่อวันที่ 13 – 17 ส.ค. 62 ณ โรงแรม ดิ อิพีเรียล โดยผู้เข้าอบรมจะได้ทั้งความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ พร้อมนำไปสร้างสรรค์เรื่องราวที่น่าสนใจในจังหวัดของตนเอง เพื่อส่งเข้าร่วมประกวดในงาน “เทศกาลภาพยนตร์นานาชาตินครชัยบุรินทร์ ครั้งที่ 2”  ในครั้งนี้

สำหรับกิจกรรมภายในงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาตินครชัยบุรินทร์ ครั้งที่ 2 มีการลงนามความร่วมมือระหว่าง มทร.อีสาน และ สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย เพื่อร่วมกันพัฒนาบุคลากรเข้าสู่อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยและเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนโคราชเมืองภาพยนตร์ นอกจากนี้ในพิธีเปิดงานยังมีการแสดงพื้นบ้านอีสานสร้างสรรค์ ฟ้อนสักการะพระชัยเมืองนครราชสีมา, การฉายผลงานภาพยนตร์สั้น จาก สปป.ลาว 3 เรื่อง, การเสวนา “แลกเปลี่ยนการทำหนังสั้น” โดย ผู้กำกับภาพยนตร์ จาก สปป.ลาว และ ไทย ได้แก่ Mr.Sonepasith PHANPHILA, Ms.Mitpasa Sitthihukpanya, Mr.Xam KEODOUNGDY, คุณภัทรพล สีลาดเลา, คุณนพพล  ยานกาย และ คุณสุรศักดิ์ ป้องศร,  การแสดงรำนาฏราชสีมา ฟ้อนเที่ยวเมืองโคราช, การประกวดภาพยนตร์สั้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ทั้งสิ้น 25 เรื่อง ประกอบด้วย นครราชสีมา 6 เรื่อง ชัยภูมิ 5 เรื่อง บุรีรัมย์ 9 เรื่อง และ สุรินทร์ 6 เรื่อง พร้อมกับรับฟังคำแนะนำจากคณะกรรมการ (ปี๊ด – ธนิตย์ จิตนุกูล, อุ๋ย – นนทรีย์ นิมิบุตร, ปรัชญา ปิ่นแก้ว และ อ๊อด – บัณฑิต ทองดี) ซึ่งจะมีการประกาศผลการประกวดในวันที่ 4 กันยายน นี้