วันที่ 26 สิงหาคม 2562 ณ อาคารบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน และผู้บริหารคณะฯ ร่วมต้อนรับทีมผู้บริหารจากบริษัท The Imperial Hotel & Convention Center Korat เพื่อแนะนำผู้บริหารและโครงการการดำเนินงานของโรงแรม พร้อมทั้งได้มีการปรึกษาหารือด้านสหกิจศึกษาและการออกแบบหลักสูตรระยะสั้นในการฝึกอบรมพนักงาน

More from my site