วันที่ 29 สิงหาคม 2562 มทร.อีสาน นครราชสีมา และวิทยาเขตสุรินทร์ ร่วมจัดบูธแนะแนวหลักสูตรให้กับนักเรียนที่สนใจจะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ภายในงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 23 ประจำปี 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยได้มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมงาน OPEN HOUSE 2019 เปิดโลกแห่งการเรียนรู้… สู่บ้าน มทร.อีสาน ที่จะจัดขึ้นใน วันที่ 5 – 6 กันยายน 2562 ณ หอประชุมวทัญญู ณ ถลาง มทร.อีสาน อีกด้วย ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากคณาจารย์ นักเรียน และผู้ปกครอง เข้าร่วมชมบูธกิจกรรมอย่างเนืองแน่น

More from my site