วันที่ 27 สิงหาคม 2562 คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มทร.อีสาน จัดงานฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวางผังการจัดแสดงผลงานศิลปะในงาน Thailand Biennale Korat 2020 ระหว่างวันที่ 18 – 28 สิงหาคม 2562 ณ มทร.อีสาน ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายไชยนันท์ แสงทอง ผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน ในพิธีเปิดงานการนำเสนอแนวทางการจัดเตรียมพื้นที่เพื่อการจัดแสดงศิลปะ ณ หอศิลป์ตะโกราย คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในงานฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวางผังการจัดแสดงผลงานศิลปะในงาน Thailand Biennale Korat 2020 โดยมีอาจารย์และนักศึกษาจากลาว เวียดนาม จีน ไต้หวัน กัมพูชา และไทย เข้าร่วมงาน สำหรับการฝึกอบรมปฏิบัติการครั้งนี้ นักศึกษาและอาจารย์ชาวต่างชาติ และชาวไทยได้ร่วมกันปฏิบัติการกับชาวบ้านในพื้นที่โดยการอำนวยความสะดวกของเทศบาลนครนครราชสีมา หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา และกรรมาธิการสถาปนิกอีสาน สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ และได้มีการนำเสนอแนวทางการจัดเตรียมพื้นที่เพื่อการจัดแสดงศิลปะจากที่ไปลงพื้นที่จริงด้วย ซึ่งทำให้เกิดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนวิชาการ ความคิดเห็น ทำให้เกิดการต่อยอดความรู้และกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ร่วมโครงการในอนาคตต่อไป

More from my site