วันที่ 28 สิงหาคม 2562 มทร.อีสาน จัดการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายประสานงานและประมวลผล ครั้งที่ 8/2562 ณ ห้องประชุมแคแสด มทร.อีสาน นครราชสีมา ติดตามความก้าวหน้าในการจัดเตรียมงาน การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 10 ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์หนองระเวียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ซึ่งจากการประชุมในครั้งนี้ ผลการจัดเตรียมงานในภาพรวมจากคณะกรรมการทุกฝ่ายมีความคืบหน้าไปแล้วกว่า 90% ซึ่ง มทร.อีสาน คาดการณ์ว่าจะดำเนินการจัดเตรียมงานได้เสร็จสิ้นให้พร้อมจัดงาน การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 10 ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ในปลายตุลาคมนี้อย่างแน่นอน

More from my site