สาขามนุษยศาสตร์(ภาษาไทย) จัด “โครงการเล่าเรื่องเมืองย่าผ่านภาษาไทย” มี นศ.ชาวไทยและต่างชาติร่วมงานอย่างคับคั่ง

วันที่ 28 สิงหาคม 25 […]

มทร.อีสาน จัดการประชุมคณะจัดเตรียมงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 10 ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ เผยคืบหน้าแล้วกว่า 90%

วันที่ 28 สิงหาคม 25 […]

มทร.อีสาน ร่วมแนะแนวในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มโอกาสและความเท่าเทียมทางการศึกษา ภายใต้โครงการส่งเสริม นักเรียนผู้เรียนคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (เด็กดีมีที่เรียน) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

วันที่ 28 สิงหาคม 25 […]