วันที่ 27 สิงหาคม 2562 ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน พร้อมด้วย อาจารย์กัมปนาท ถ่ายสูงเนิน หัวหน้าวิทยาลัยนวัตกรรมวิขาชีพ มทร.อีสาน ได้รับมอบครุภัณฑ์จาก ศิษย์เก่าโปรแกรมวิชาจักรกลหนัก ประกอบด้วย ชุดกระบอกไฮดรอลิก ชุดเฟืองรถแม็คโคร มูลค่ากว่า 100,000 บาท น้ำมันไฮดรอลิก 200 ลิตร 8 ถัง มูลค่ากว่า 64,000 บาท และเครื่องยนต์ 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการเรียนการสอนด้านจักรกลหนักของมหาวิทยาลัย

More from my site