มทร.อีสาน รับมอบครุภัณฑ์ จากศิษย์เก่าจักรกลหนัก มูลค่ากว่า 170,000 บาท เพื่อใช้ในการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย

วันที่ 27 สิงหาคม 25 […]