วันที่ 25 สิงหาคม 2562 รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน เป็นผู้แทนอธิการบดี มทร.อีสาน เข้าร่วมเปิดโครงการจัดการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ประเทศไทย WORLD ROBOT OLYMPIAD 2019 (WRO 2019) รอบชิงชนะเลิศภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ ช็อปปิ้งเซนเตอร์ นครราชสีมา โดยมี ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์ ดุจจานุทัศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ ซึ่งการแข่งขันประกอบด้วย การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ประเภททั่วไป จำนวน 3 รุ่น ได้แก่ 1. รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี จำนวนทีมที่เข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 21 ทีม 2. รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี จำนวนทีมที่เข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 36 ทีม 3. รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี จำนวนทีมที่เข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 27 ทีม ทั้งนี้ มทร.อีสานในฐานะของเจ้าภาพร่วมในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ ได้มีการส่งอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์เข้าร่วมติดตั้งระบบแข่งขันเมื่อวันที่ 23 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยผู้ที่ชนะเลิศในรอบนี้จะได้เป็นตัวแทนระดับภาคไปแข่งขันในรอบชิงแชมป์ประเทศไทย ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จากนั้นจะเฟ้นหาสุดยอดเยาวชนไทยไปชิงแชมป์โลก การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ณ เมืองเยอร์ ประเทศฮังการี “SMART Cities” WORLD ROBOT OLYMPIAD 2019 ต่อไป

More from my site