วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ทีมตัวแทนผู้บริหาร จากโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้เข้าพบทีมผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน และหัวหน้าสาขาวิศวกรรมทำความเย็นและปรับอากาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
ในการมาประชุมหารือแนวทางความร่วมมือด้านบุคลากร รวมถึงการจัดทำโครงการร่วมกันในอนาคต

More from my site