เปิดแล้ว! ห้องปฎิบัติการสร้างต้นแบบนวัตกรรม Fabrication Lab คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ มทร.อีสาน พร้อมใช้ในการเรียนการสอน มุ่งสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติตอบโจทย์ประเทศ

วันที่ 21 สิงหาคม 25 […]