วันที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมตะโกราย 1 อาคาร 35 มทร.อีสาน นครราชสีมา โดย มทร.อีสาน ร่วมกับจังหวัดนครราชสีมา และภาคีเครือข่าย ได้มีการจัดงานแถลงข่าวเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ นครชัยบุรินทร์ ครั้งที่ 2 โดยมี ผศ.ดร.เฉลิมพล เยื้องกลาง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพ มทร.อีสาน เป็นประธานในพิธี ซึ่งการจัดประกวดภาพยนตร์สั้นในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ โดยเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า อายุไม่เกิน 25 ปี ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดภาพยนตร์สั้นในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ นครชัยบุรินทร์ ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ “การส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ใน 4 จังหวัดนครชัยบุรินทร์” ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 300,000 บาท ทั้งนี้กิจกรรมการประกวดภาพยนตร์สั้นส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดนครชัยบุรินทร์ มีการอบรมเยาวชนทั้ง 4 จังหวัด ของนครชัยบุรินทร์ เป็นจังหวัดละ 50 คน รวมแล้วมีผู้เข้าอบรมทั้งหมด 250 คน เพื่อให้มีความสามารถในการสร้างหนังส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดของตัวเอง ตั้งแต่วันที่ 13 – 17 ส.ค. 62 ณ โรงแรม ดิ อิพีเรียล โดยผู้เข้าอบรมจะได้ทั้งความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ พร้อมนำกลับไปสร้างสรรค์เรื่องราวที่น่าสนใจในจังหวัดของตนเอง เพื่อส่งเข้าร่วมประกวดในงาน “เทศกาลภาพยนตร์นานาชาตินครชัยบุรินทร์ ครั้งที่ 2” ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 3 – 4 ก.ย. 62 นี้ ณ เดอะมอลล์ โคราช

More from my site