นักวิจัย มทร.อีสาน ประชุมร่วม สกสว. หาแนวทางการพัฒนาพื้นที่เพื่อพัฒนาแหล่งวัฒนธรรม และแหล่งธรรมชาติตามแนวสากล (UNESCO)

วันที่ 16 สิงหาคม 25 […]

สาขาเทคโนโลยีการเกษตรฯ มทร.อีสาน จัดโครงการ “เกษตรตะโกราย ร้อยดวงใจ ดำนา-เกี่ยวข้าว 9 ตามรอยพ่อ” อาจารย์-นศ. ร่วมใจลงแขกดำนา สืบสานประเพณีไทย

วันที่ 16 สิงหาคม 25 […]