วันที่ 14 สิงหาคม 2562 มทร.อีสาน จัดโครงการเปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ลานหน้าอาคารอเนกประสงค์ (โรงยิมฯ) โดยมี ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีอิสระในการทำกิจกรรมกับชมรมต่างๆ ที่สนใจ เป็นการเพิ่มทักษะชีวิตที่นอกเหนือจากการเรียนรู้ในห้องเรียน นอกจากนี้มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการประกวด RMUTI Freshy Boy & Girl 2019 ณ หอประชุมวทัญญู ณ ถลาง มทร.อีสาน นครราชสีมา เพื่อเฟ้นหานักศึกษาที่มีบุคลิกดีและมีความสามารถ มาเป็นตัวแทนในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้มีภาพลักษณ์ที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนการจัดงานจาก บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด, บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด, บริษัท ลพา คอร์ปอเรชั่น จำกัด, ผลิตภัณฑ์คอสเมติค ลาพีค, หจก.สิริสาส์น อินเตอร์กรุ๊ป และ บริษัท เมซโซ่ จำกัด ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มทร.อีสานเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

สำหรับผลการแข่งขันรายการพิเศษการประกวด RMUTI Freshy Boy and Girl 2019
รางวัลชนะเชิศ ได้แก่
M 11 เซฟ นายธนัท ธนาอัศวกุล วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ
F 7 จีน นางสาวอารียา ไกรคุที คณะบริหารธุรกิจ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1
M 13 ฟิวส์ นายกิตติพัฒน์ ศรีชา คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
F 15 ลูกตาล นางสาวสุรารักษ์ เกียรติสูงเนิน คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2
M 15 แซ้งค์ นายนฤโดม ทองเพ็ชร คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
F 14 ฮันนาร์ นางสาวฮันนาร์ แฮนเซ่น คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 3
M 10 วา นายพีรจิตร์ ภูจริต วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ
F 11 บีม นางสาวอธิชา บุนนาค วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 4
M 8 ม่อน นายภาคิน ปิ่นแก้ว คณะบริหารธุรกิจ
F 12 การ์ตูน นางสาวรนิดา ศรีทอง วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 5
M 6 ตี๋ นายณัฐวุฒิ ตันกิม คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
F 5 แอม นางสาวกชพร ทวีศักดิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

รายการพิเศษจากผู้สนับสนุน
ขวัญใจคนพันธุ์ซี๊ด By AIS ZEED
M 9 แบงค์ นายพสิษฐ์ มหรรฆสุวรรณ คณะบริหารธุรกิจ
F 7 จีน นางสาวอารียา ไกรคุที คณะบริหารธุรกิจ

ขวัญใจ ผลิตภัณฑ์ลาพีค
M 13 ฟิวส์ นายกิตติพัฒน์ ศรีชา คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
F 14 ฮันนาร์ นางสาวฮันนาร์ แฮนเซ่น คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

mansome handsome 2019 ประจำ มทร.อีสาน
M 11 เซฟ นายธนัท ธนาอัศวกุล วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ

เพียวริคุ ตัวท็อป ประจำ มทร.อีสาน
F 7 จีน นางสาวอารียา ไกรคุที คณะบริหารธุรกิจ

รายการพิเศษจากคณะกรรมการดำเนินงาน
ขวัญใจองค์การนักศึกษา
M 3 กัน นายนภสิทธิ์ ตันเสียดี คณะศิลปกรรมออกแบบอุตสาหกรรม

ขวัญใจสภานักศึกษา
F 3 อิ๋ว นางสาวนภัสสร พิมพ์กลาง คณะศิลปกรรมออกแบบอุตสาหกรรม

โหวตขวัญใจ RMUTI Freshy Boy and Girl 2018
M 6 ตี๋ นายณัฐวุฒิ ตันกิม คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
F 10 แอร์ นางสาวปัดทมา ธูปน้ำคำ วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ

More from my site