วันที่ 15 สิงหาคม 2562 ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน และผู้บริหาร และอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดสำนักงานหนังสือเดินทาง นครราชสีมา ณ ศูนย์การค้า central นครราชสีมา

More from my site