วันที่ 9 สิงหาคม 2562 มทร.อีสาน จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ณ ห้องประชุมตะโกราย 1 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการงานทะเบียน มทร.อีสาน ซึ่งมี ผศ.ดร.เฉลิมพล เยื้องกลาง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพ เป็นประธานในพิธี โดยภายในงานมีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พิธีถวายพระพรชัยมงคล จากนั้นร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและลงนามถวายพระพรชัยมงคล ซึ่งมีผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

More from my site