มทร.อีสาน พบ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าชี้แจงความคืบหน้าการเตรียมทำความร่วมมือผลิตกำลังคนตอบโจทย์อุตสาหกรรมไทย

วันที่ 7 มิถุนายน 25 […]

MCT เตรียมความพร้อมด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

วันที่ 30 กรกฎาคม ที […]