วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 มทร.อีสาน ให้การต้อนรับคณะตัวแทนและนักศึกษาจาก Silla University  สาธารณรัฐเกาหลี จำนวน 20 คน ในการเดินทางมาร่วมประชุมหารือด้านความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องประชุมฐานานุศักดิ์ อาคารคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน โดยมี ผศ.ดร.จิระยุทธ สืบสุข ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษา มทร.อีสาน ร่วมการประชุม โดยนักศึกษาจาก Silla University  ได้แสดง cover dance และได้เยี่ยมชมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ได้มีการหารือการพัฒนาบุคลากรด้านศิลปกรรมศาสตร์ร่วมสมัย การแลกเปลี่ยนบุคลากร โดยเฉพาะด้านอาจารย์สอนภาษาเกาหลี และการแลกเปลี่ยนนักศึกษา มทร.อีสาน กับ Silla University  

More from my site