วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี นำผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา มทร.อีสาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา บริเวณถนนสุรนารายณ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 และพิธีเปิดโครงการ “1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” ณ ถนนสุรนารายณ์ บริเวณหน้าแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจ.นครราชสีมา เป็นประธาน การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 ช่วง คือ ช่วง A ระยะทาง 600 เมตร ช่วง B ระยะทาง 800 เมตร และช่วง C ระยะทาง 800 เมตร ซึ่ง มทร.อีสาน จะร่วมพัฒนาพื้นที่บริเวณช่วง C โดยทำความสะอาดพื้นที่เกาะกลางถนนและบริเวณทางเท้า ตั้งแต่จุดกลับรถหน้าประตูทางเข้ามหาวิทยาลัยฯไปจนถึงจุดกลับรถบริเวณตลาดไนท์บ้านเกาะ ทั้งนี้มีเหล่าจิตอาสาจาก มทร.อีสาน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพียง

More from my site