มทร.อีสาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพิธีเปิดโครงการ “1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ”บริเวณถนนสุรนารายณ์

วันที่ 28 กรกฎาคม 25 […]