วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น การค้า รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ดร.อนิวรรต หาสุข พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุษฎี เทียมเทศ บุญมาสูงทรง นำทีมนักวิจัย และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงาน “การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10” ในหัวข้อ “วิถีราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม เพื่อสร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคม” ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี และกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานเปิดงาน ในงานดังกล่าวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นำบทความวิจัยเข้าร่วมนำเสนอ จำนวน 82 บทความ และงานวิจัยประกวดสิ่งประดิษฐ์ จำนวน 6 ผลงาน โดยได้ร่วมจัดบูธนิทรรศการภายในงาน ระหว่างวันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2562 อีกด้วย ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเข้าเยี่ยมชมบูธนิทรรศการของมหาวิทยาลัยอย่างคับคั่ง

More from my site