สผ. ตื่นตา นำกลุ่มพัฒนาเมืองเก่าทั่วอีสาน ชมต้นแบบรวมภาคีขับเคลื่อนทางศิลปะและวัฒนธรรม ชุมชนพิมาย

หลังจากที่นักวิจัย ม […]