วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และ นักศึกษา มทร.อีสาน พร้อมใจกันร่วมกิจกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานน้อมจิต บริจาคโลหิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมวทัญญู ณ ถลาง มทร.อีสาน นครราชสีมา โดยมีผู้สนใจมาเข้าร่วมบริจาคจำนวนกว่า 388 ราย ซึ่งได้ยอดรวมโลหิตกว่า 325 ยูนิต

More from my site