วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง จัดพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์หนองระเวียง ครบรอบ 50 ปี ณ ศูนย์หนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ชูชัย ต.ศิริวัฒนา ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และ รศ.ดร.สนั่น การค้า รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ มทร.อีสาน เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีอดีตคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้นำชุมชน ผู้มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่ศูนย์อนุรักษ์ฯ และศูนย์การศึกษาหนองระเวียง เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อความสิริมงคล และเพื่อรำลึกบุญคุณต่อผู้บริหารและผู้มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยฯ

More from my site