วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 มทร.อีสาน  จัดโครงการถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ห้องปะชุมตะโกราย 1 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.อีสาน โดยมี ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน เป็นประธานในพิธี พร้อมเป็นตัวแทนผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเปิดกรวย ถวายพานพุ่มและกล่าวถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทั้งนี้ภายในพิธีมีการทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  มีการถวายพานพุ่ม หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยผู้บริหาร-ผู้นำนักศึกษา และมีการลงนามถวายพระพรชัยมงคลอีกด้วย ซึ่งพิธีในวันนี้มีผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง

More from my site