มทร.อีสาน เตรียมใช้จุดแข็งด้านระบบราง-อากาศยาน-โลจิสติกส์ ร่วมมือกับเทศบาลฯและบริษัทเอกชน พัฒนาเมืองโคราชสู่ “โคราชสมาร์ทซิตี้”

วันที่ 22 กรกฎาคม 25 […]

มทร.อีสาน จัดอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามพระราชดำริ เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904

วันที่ 22 กรกฎาคม 25 […]