วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 ผศ.ดร.จิระยุทธ สืบสุข ผู้ช่วยอธิการบดี และ นางจันทนา เอี่ยมสว่าง ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มทร.อีสาน นำบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา ฟื้นฟู และปรับภูมิทัศน์ลำตะคอง เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ณ บริเวณลานข้างวัดสุสาน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ซึ่งจัดโดยจังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา ฟื้นฟู และปรับภูมิทัศน์ลำตะคอง ให้เป็นแหล่งน้ำที่สะอาด สำหรับใช้ประโยชน์ได้ยาวนานและยั่งยืน