สกสว. เตรียมทุ่มงบเพิ่ม 2 เท่า! หนุนงานวิจัย มทร.อีสาน ให้เป็นต้นแบบมหาวิทยาลัยทั่วประเทศในการขับเคลื่อนทางศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

หลังจากที่นักวิจัย ม […]

จิตอาสา มทร.อีสาน พร้อมใจร่วมกันฟื้นฟูแหล่งน้ำลำตะคองให้สะอาด พร้อมกลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน

วันที่ 20 กรกฎาคม 25 […]